Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A LÓTUSZ SZÍV FELÉBRESZTÉSE – BELÉPÉS A LÓTUSZVILÁGBA.

2010.06.29

 

 A LÓTUSZ SZÍV FELÉBRESZTÉSE – BELÉPÉS A LÓTUSZVILÁGBA

 

Kép

 

 

Az új, most következő mátrix a Lótusz Szív. A Lótusz Szív nemcsak minden jövőbeli megmozdulásunknak az alapja, hanem a Legmerészebb Álmaink megvalósulásának is. A Lótusz Szív az Egy Szív után következő szint, és ez lesz majd az Új Alapjaink, amire az egész jövőbeli törekvéseinket építjük. A Lótusz Szív egyúttal az új érzelemtestünk hajtómotorja is, és jelenti az egybeolvadást is a legtitkosabb személyes vágyaink és az Egy-et szolgáló valódi szándékunk teljesítése között.

Amint belépünk a fennségesen kifinomult Lótuszvilágba, bemerítkezünk a legeslegtisztáb Valódi Szeretet mérhetetlenül erős beáradásába, amit eddig még soha nem tapasztaltunk. Minden a legbelső mag- és sejtszinten meg fog változni, és belépünk a MEGFELELŐ IDŐBEN – A MEGFELELŐ HELYEN állapotba, ahol a Legmerészebb Álmainkat is megvalósíthatjuk.

 

 

 

A Lótusz Szív nagyon különbözik az Egy Szív-től, mert a szívünk legbennsőbb, legigazabb vágyait és azok beteljesítését jelenti úgy, hogy közben az Egy-et Egy-ként szolgáljuk. Többé nem kell választanunk a legszemélyesebb vágyaink és valódi küldetésünk között, mert már nem lesznek elkülönülve. A két ösvény egy világos, határozott vonalú gyorsforgalmi útban fut össze.

Amint belépünk az új, Lótusz Szív mátrixba a legtisztább, magszintű IGAZ SZERETET lenyomata mindent felülír. Azt lélegezzük be a levegőből, arra lépünk rá a földön, és azt esszük, amikor táplálkozunk. Ez nemcsak az uralkodó áramlat lesz, ez lesz az egyetlen áramlat, amit érezni fogunk. Mindent-mindent megérint, és mindenre hatással van.

Amikor felébresztjük a Lótusz Szívünket, belépünk a mélyebb Láthatatlan egy addig fel nem térképezett birodalmába, a Lótuszvilágba. A Lótuszvilágba való belépés előtt alaposan meg kell tisztítani magunkat minden szinten. Folyamatosan új mércét kell felállítanunk önmagunkra és a bennünket körülvevő életterünkre, hogy újra és újra ráhangolódjunk az energiamezőre. Minden csontig lemeztelenedik, egész addig, amíg mi magunk természetesek, valódiak, őszinték és igazak leszünk LEGBELSŐ LÉNYEGÜNKIG.

A Lótuszvilágot folyamatosan újra ki kell egyensúlyozni. Ezt fogjuk tenni egész éven át, ahogy az IGAZ SZERETET rezgése egyre erősödik. Minden egyes alkalommal, amikor egy lejárt szavatosságú rész, azaz: emberek, helyek, állások, hozzáállások és hiedelmek távoznak az életünkből, és minden egyes alkalommal, amikor valami új rész belép az életünkbe, a Lótuszunkat újra ki kell egyensúlyozni. Kívül-belül. Legjobb alapállás, ha teljesen nyitottak, rugalmasak és mozgékonyak vagyunk, miközben egész lényünket beleadjuk az ITT és MOST-ba, minden egyes pillanatban, és miközben folyamatosan határozott lépésekkel, félelem nélkül haladunk előre.

 

 

 

Amint beléptünk a Lótuszvilágba, rögtön belemerülünk a Szeretetfolyamba. A Szeretet erős áramlatai fogják jellemezni valóságunkat. Itt már nem kell tudni úszni, és, bár kétségtelen, hogy a Szeretetfolyam időnként megárad, mégsem tudunk belefulladni. A TISZTA, IGAZ LEGMÉLYEBB SZERETET propellere hajt bennünket tovább, amíg már semmi sem fogja magára vonni a figyelmünket a folyópartról. Nem fogjuk valódinak érezni azokat, és csak egy elmosódott paca lesz belőlük.

A Szeretetfolyamnak több fokozata van. Van, amikor úgy érezzük, hogy minden átitatódott a TISZTA IGAZ SZERETET mérhetetlen, eddig elképzelhetetlen szintjeivel. A Szeretet világítótornyaivá válunk, Szeretetet sugárzunk mindenki felé, akivel csak találkozunk.

Időnként ez hihetetlenül felerősödhet majd, annyira, hogy alig tudunk mozdulni. Ezekben a pillanatokban a tiszta Szeretet szintjeivel dolgozunk, magszinten. Ez sokszor arra késztet majd bennünket, hogy abbahagyjuk minden külső tevékenységünket, és egy kis időre lefeküdjünk, hogy teljesen feloldódhassunk benne. Mindez közvetlen kapcsolatban áll a 11:11-es Átjáró 8-as kapujának megnyitásával. Az első kapu 1992-ben történt megnyitása óta ez a legjelentősebb és legerősebb Kapunyitás a 11:11-ben. A 8-as Kapu annyira óriási és annyira létfontosságú, hogy 2 nyitás lesz, az egyik 2007. febr. 11-én, a másik 2008 végén. Ezért az elkövetkező 2 évben a Lótusz Szív, a Lótuszvilág, a Lótusz Szeretet és az Igaz Szereteten alapuló Párkapcsolatok kapnak hangsúlyt az életünkben.

 

 

 

Ez alatt az idő alatt elengedhetetlenül fontos, hogy minél előbb átkeljünk az új, Lótusz Szív mátrixba, minél előbb, annál jobb, mert amint elmerültünk a Szeretetfolyamban, annál hamarabb fogjuk megtapasztalni Legmerészebb Álmaink Megvalósulását.

Ahogy egyre többen átmegyünk az új, Lótusz Szív mátrixba, a TISZTA IGAZ SZERETET rezgése mérhetetlenül felerősödik, miáltal a Szeretetfolyam egyre inkább elönti partjait, és elönti azokat az embereket és helyeket, akiket eddig nem érintett meg a Szeretet új szintje, és lehetővé teszi, hogy ők is közvetlenül megtapasztalják. Ennek óriási erejű átalakító hatása lesz az egész világra.(Bővebb info a www.nvisible.com angol nyelvű honlapon)

2007.02.15. 17:36: Február 11én egy csodálatos eseményen vettem részt. Ismertető és beszámoló a tapasztalatokról.

A 11:11 kapuja egy összekötő híd két nagyon különböző evolúciós spirál, a megosztottság és az Egység spirálja között, egyben egyfajta átmenetet képez a két spirál közt. Ez a kapu 1992-ben nyílt meg és előreláthatólag 2011-ben zárul be, ekkorra két spirál szétválik egymástól.

A 11:11 egyben egy sejtjeinkbe kódolt indítómechanizmus is, amelynek folyamatos aktivizálódása segít továbblépnünk a megosztottságból az Egységbe. Kitartó elkötelezettségünket a Hazafelé vezető út iránt az Egységgel való tudatos egyesülés motiválja. A 11:11 kapuján csak az Egy léphet át, ez a mi Egyesített Jelenlétünk.

 

 

 

 

 

Az eddig felnyílt kapuk:

     Első Kapu: 1992  A szívünk meggyógyítása

-         Második Kapu: 1993 És a Kettő Eggyé válik

-         Harmadik Kapu: 1997 Egyetlen Lénnyé tágulni

-         Negyedik Kapu: 1999 Az evolúció labirintusának átrendezése

-         Ötödik Kapu: 2002 Személyes Szabadság

-         Hatodik Kapu: 2004 Egyetlen Föld - Egyetlen Lény

-         Hetedik Kapu: 2004 Meglátni az észrevétlent

-         Nyolcadik Kapu: 2007 február 11  A Lótusz Szív felébresztése

(részlet a Fény-Forrás Közösség tájékoztatójából)

 

Azért kezdtem  érdeklődni a rendszer iránt, mert  jónéhány olyan dolgot olvastam Solara könyveiben ( Csillagszülött és A 11:11 Kapuja), amelyeket megtapasztaltam anélkül, hogy tudomásom lett volna. Érzékeltem pl. a 4. kapu aktiválását, ugyanolyan jellegű energiával és sok olyan érzést és információt közvetítettek ezek a könyvek, melyek már bennem egyfajta ősi, eltemetett tudásként jelen voltak.

 

Solara, a 11:11 Rendszer megalkotója Mallorcán végezte a 8. Kapu aktiválásának szertartását, (ezt Főtengelynek nevezik), az energia földelését és lehorgonyzását pedig a világ 186 országában országonként többtíz csoport segítette elő. Ennek egyikében vehettem részt a Fény-Forrás Közösség szervezésében.  Megpróbálom leírni a tapasztalataimat, amennyire ez szavakkal megfogalmazható.

 

Egyik társunk részt vett Solara csoportjában és az Ő telepatikus irányításával folyt a szertartás. A fizikai síkon egyéni és csoportos meditációk, körtáncok, közös éneklés és táncolás történt, energetikai síkon viszont olyan csodának lehettünk részesei, amit még soha nem tapasztaltam. Már a nyitó, összehangolódó meditáció során csodálatosan felépült a csoport egysége, átjárt az a mélységes szeretet és összetartozás, amelyet csak a családjában, az igazi, „Csillag-családjában” érezhet az ember. Ettől fogva könnyű volt szinte egyként lépkedni, akármilyen bonyolult alakzatokat is hozott létre Pozsgay Niki szeretetteljes, gyöngéd és fáradhatatlan irányítása.

 

Az energia lecsatornázása nagyon erőteljes érzés volt (volt, aki elájult). Igazolva láttam azt az állítást, hogy ez egy teljesen új energia, magas, nagyon magas rezgésszámmal, a lótuszvirágként kinyíló Egy Szív teljesen transzcendens fénye keresztüláradt a testünkön, elementális erővel de azzal a végtelen gyöngéd finomsággal, ami a sajátja.

Úgy éreztem, már soha nem leszek az, aki voltam, valami más, új, jobb teremtmény vált belőlem. Leolvadt egy csomó fájdalom és neheztelés, olyan erősen, hogy egy ideig azt éreztem, mintha én lennék a „lefolyócsöve” az egész világ szenvedésének és fájdalmának, amit a megosztottság és elválasztottság régi programja okoz. Mikor mindez kiürült, a helyére beáradt a Lótusz Szív leírhatatlanul finom, ugyanakkor erőteljes energiája, teljesen feltöltött és kinyitott. Volt a nyakamban egy hegyikristály, amely azóta kissé rózsaszínes fényben dereng.

 

A Lótusz Szív üzenete számomra az, hogy ne tagadjuk meg az érzéseinket és vágyainkat, éljük meg a szeretetteljes egység és összetartozás érzését minden embertársunkkal és tudatosítsuk végre, hogy ami nekünk fáj, az fáj mindenkinek, ami nekünk jó, az jó mindenkinek, az egész emberiség nem boldogulhat egymás rovására, csak együtt. Ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Az Egység nem az egyéni különbözőségek feladása egyfajta uniformizált, fanatizált tömeggé, hanem a szeretet és empátia mélységes átélése. Az a szabadság, mikor engedjük a többi embert és magunkat is olyannak lenni, amilyenek valóban vagyunk, mielőtt még a félelem és elszakítottság átjárt volna.

A Lótusz Szív a születés előtti tisztaságba viszi vissza a lelket. A „Szív” kifejezés alatt az ember egész természete, valósága értendő (lásd a Cheng Hsin rendszerben: Shissai Mester értekezése a Szívről).

 

A 8. Kapu aktiválásával ez az energia végérvényesen megjelent és lehorgonyzott a földön és az emberek valóságában. Azoknak, akik továbbra is az elszakítottság világában kívánnak élni, egyre nagyobb és nagyobb erőfeszítésébe fog kerülni fenntartani látszat-valóságukat, míg végre majd mindenki megérti, mennyivel könnyebb és örömtelibb a szeretet és összetartozás ösvényén járni.

 

Egy újabb tapasztalat:

 

Az aktiválás után kb 3 héttel történt, hogy Univerzális Energiát közvetítettem egy  kedves barátom számára, amikor azt vettem észre, hogy a szívközpontomon kersztül a Lótusz Szív energia is elkezdett áramolni. Az Univerzálist az ember a 6-osán keresztül továbbítja, ettől határozottan elkülönülve, tisztán érzékelhetően és spontán kedett átcsatornázódni az új energia, egész más minőségű, szinte éteri  finomságú, a 4-esemen. Próbáltam letelepíteni  a barátom számára a szobájában, de azt az információt kaptam, hogy ez a fajta energia emberi hordozó nélkül instabil, az is bizonyította, hogy mindannyiszor elenyészett és szétesett, ahogy rögzíteni szerettem volna bárhová.

Legtovább a vízben maradt meg, amit az aktiváláskor magamnál tartottam.

 

Bővebben ebben az egyik boszikönyvben olvashatsz erről és sok másról: Értekezés a fehér mágiáról - A tanítvány útja címmel, írta: Alice A. Bailey , …nekem megvan pendrájvon . Csodálatos ízelítő a könyvből:

 

 

 

A NAGY FOHÁSZ

A Fényforrásból, mely Isten elméjében él

Áradjon fény az emberi elmékbe.

Szálljon Világosság a Földre.

 

A Szeretetből, mely Isten szívében él

Sugározzon szeretet az emberek szívébe.

Térjen Krisztus vissza a Földre.

 

A központból, ahol Isten Akaratát ismerik,

Cél vezérelje a kis emberi akaratokat -

A cél, amit Mesterek ismernek és szolgálnak.

 

A központ, melyet emberfajnak hívunk

A Fény, s Szeretet Tervét teljesítse be,

S gonoszság lakának ajtaját zárja le.

 

A Fény, Szeretet és Erő állítsa helyre a Tervet e Földön.

 

 

“A fenti fohász vagy invokáció nem egyetlen személyé vagy csoporté, hanem az egész emberiségé. Ennek a könyörgésnek a szépsége és ereje az egyszerűségben rejlik és abban, hogy bizonyos sarkalatos igazságokat fejez ki, amelyeket minden ember természetesen és ösztönösen elfogad. Egy alapvető Intelligencia létezésének igazságát, akinek történetesen az Isten nevet adtuk; az igazságot, hogy egy nagy Személyiség jött a Földre, akit a keresztények Krisztusnak hívnak és úgy testesítette meg a szeretetet, hogy megérthessük; az igazságot, hogy mind a szeretet, mind a tudás annak a megnyilvánulása amit mi Isten Akaratának nevezünk; és végezetül azt a magától értetődő igazságot, hogy az Isteni Terv csak az emberiségen keresztül tud megnyilvánulni.”

Alice A. Bailey

 

* * *

 

 

Szeretettel és hálával ajánlom

az ‘ARCANE SCHOOL’- beli

munka- és tanulótársaimnak

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.